Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

6337 b9fc 420
Reposted fromyourhabit yourhabit viajeszczenie jeszczenie
9432 141c 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viajeszczenie jeszczenie
2192 c90c 420
Twój Vincent.
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viajeszczenie jeszczenie
4809 5d35 420

setbabiesonfire:

I saw this when I was walking home, and it just made me sad.

Reposted fromescapism escapism viajeszczenie jeszczenie
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viajeszczenie jeszczenie
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viajeszczenie jeszczenie
9252 0db0 420
Reposted fromsilentshout silentshout viajeszczenie jeszczenie
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajeszczenie jeszczenie
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viajeszczenie jeszczenie
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajeszczenie jeszczenie
Muzyka to przede wszystkim wspomnienia, emocje. Istnieją utwory, których słuchaliśmy wiele lat temu, będąc w gimnazjum, liceum i kiedy teraz, całkiem przypadkiem, usłyszymy dany kawałek, dzieje się coś niemożliwego, nierzeczywistego - zaczynamy przenosić się do innego świata, widzieć inne miejsca, innych ludzi. Budzą się w nas dawno ugaszone uczucia i dociera do nas, że coś, co według nas już dawno temu zostało zabite, zakopane, zasypane piachem, wciąż w nas żyło, a teraz wychodzi na powierzchnie i przypomina o sobie na nowo niszcząc to, co udało nam się zbudować.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajeszczenie jeszczenie
3189 af6a 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajeszczenie jeszczenie
0509 8f2e 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viajeszczenie jeszczenie
Reposted fromjasminum jasminum viajeszczenie jeszczenie
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viajeszczenie jeszczenie
8189 2550 420

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viajeszczenie jeszczenie
9131 f36c 420
Reposted frominspired inspired viajeszczenie jeszczenie
2884 bf06 420
Reposted fromsoulforme soulforme viajeszczenie jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl