Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

1484 92c0 420
Reposted fromdonttrustme donttrustme viasowiazupa sowiazupa
6438 3b35 420
Reposted fromsangivisceres sangivisceres viamowmihou mowmihou
8052 f4e5 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasowiazupa sowiazupa
8065 18cb 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamowmihou mowmihou
Reposted fromvith vith viasowiazupa sowiazupa
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
4406 f6a0 420
Reposted fromretaliate retaliate viasowiazupa sowiazupa

Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viasowiazupa sowiazupa
9818 cdff 420
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viasowiazupa sowiazupa
5545 73d6 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasowiazupa sowiazupa
0678 baeb 420
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viasowiazupa sowiazupa
9527 9b7f 420
Reposted fromrawwwr rawwwr viasowiazupa sowiazupa
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viabrzask brzask
Co robiłaś wieczorem?
Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
Śmieję się.
A ty co robiłeś?
Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.
— James Frey – Milion małych kawałków
Reposted fromatyde atyde viabrzask brzask
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viabrzask brzask
9938 8a93 420
0364 49a3 420
 Deszcz pada ponieważ chmury nie wytrzymują nadmiaru wody. Łzy lecą z oczu ponieważ serce nie jest w stanie dłużej znieść ukrywanego bólu.
— Internetowe perełki
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapolcia24 polcia24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl