Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

3250 2539 420
Reposted fromoblivions oblivions viabalaganiara balaganiara
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viabalaganiara balaganiara
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
0987 b283 420
Reposted fromrol rol viabalaganiara balaganiara
Przestań kochanie ciągle mi grozić
Że życie sobie ze mną ułożysz.
— Poparzeni Kawą 3
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabalaganiara balaganiara
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viabalaganiara balaganiara
- Co u ciebie? 
- A dziękuje, wszystko do dupy.
Gracja, wdzięk i pewność siebie. Zawsze. Nawet, jeśli się przewrócisz.
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viabalaganiara balaganiara
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viabalaganiara balaganiara

July 22 2017

Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
4768 a278 420
Kwurwiłamsię!
7703 4425 420
3019 fbde 420
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
4547 4641 420
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl