Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viajustjustjust justjustjust
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams
Reposted frommonstrum monstrum viajustjustjust justjustjust
1670 5bc8 420
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viajustjustjust justjustjust
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viajustjustjust justjustjust
9942 cc93 420
Reposted fromMiziou Miziou viaAmericanlover Americanlover
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viajustjustjust justjustjust
0231 7e21 420
Reposted fromwsukience wsukience viaAmericanlover Americanlover
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viajustjustjust justjustjust
5553 9697 420
8916 b0fc 420
Reposted frommoubp moubp viaAmericanlover Americanlover
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viajustjustjust justjustjust
1235 eabe 420
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
6632 ed8b 420
Reposted from009 009 viajustjustjust justjustjust
8759 bd5c 420
2943 ea63 420
Reposted fromhormeza hormeza viaAmericanlover Americanlover
4944 ecf4 420
Reposted frombiru biru viajustjustjust justjustjust
7420 9ab0 420
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viajustjustjust justjustjust
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viajustjustjust justjustjust
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl