Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

5553 0ce5 420

spobforpresident:

snuffles05:

saraarp:

pippenpaddlopsicopolisthethird:

We did it. We’re finally free.

It’s not leading cuz I’m on mobile but if that’s not a picture of Sportacus I’m going to be very disappointed

The funniest part is that the crystal’s glowing, which means that even the crystal feels his distress.

8737 2332 420

ladyliliah:

jokerxxisxxbaexxx:

I Hate Ryan Reynolds 😂😂

I fucking love Ryan Reynolds

8702 4ad6 420
Jest jednym z mężczyzn, przez których płakałam i zarazem jedynym, do którego nie miałam o to żalu. Nie zasłużył na to aby wiedzieć, że go kocham.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viarealityisabitch realityisabitch
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
3578 7d27 420
insomnia
Reposted fromfarba farba viarealityisabitch realityisabitch
6461 b5de 420
Reposted fromgret gret viaPicki91 Picki91
5540 f054 420

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaPicki91 Picki91


Jean-Louis PAGUENAUD
7483 0af2 420
Reposted fromsoSad soSad viaistsoeasy istsoeasy
6808 4404 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viaistsoeasy istsoeasy

April 19 2017

Lupos by Paula Golemo
Reposted fromcorvax corvax viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl