Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

5710 1c28 420
Frederick Sandys, Cień miłości, detal, 1867
Reposted fromrol rol viahormeza hormeza
0859 dd74 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viahormeza hormeza
8936 0bc5 420
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viahormeza hormeza
6718 1f1e 420
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
1085 53ee 420
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viahormeza hormeza


Beautifully carved marble sculpture by Kevin Francis Gray
 Wiecie jak to jest zakochiwać się codziennie na nowo? Znajdźcie taką osobę, a poznacie prawdziwą miłość. 
— Almostlover 290517
5657 8421 420
Reposted fromsilentghost silentghost viahormeza hormeza
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viahormeza hormeza
8945 b2f4 420
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
Włóczykij kiwnął głową potakująco. Siedział i robił łódki z trzciny, które następnie puszczał na wodę.
- Jak myślisz, dokąd one płyną? - zapytał Muminek.
- Tam gdzie mnie nie ma - odparł Włóczykij.
— W Dolinie Muminków
Reposted fromannika annika viahormeza hormeza
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahormeza hormeza
9739 8df0 420
"Grzeczność na co dzień" Jana Kamyczka, rok wydania 1978. Rozdział 22: "Serce w rozterce".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl