Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

Reposted fromFlau Flau viaoversensitive oversensitive
6548 5be4 420

asdfcore:

deviantseer:

This is such a stupid joke but damnit it made me laugh

Dis me

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
9359 a186 420

Happy French girl and her cat (1959).

3685 3bee 420
Reposted fromwyczes wyczes viahavingdreams havingdreams
2398 5d1f 420
Reposted fromFlau Flau viaoversensitive oversensitive
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viahavingdreams havingdreams
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viahavingdreams havingdreams
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
4598 67d3 420
Reposted fromb-eat-brains b-eat-brains viamowmihou mowmihou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl