Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy?
— Haruki Murakami
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viacorazmniej corazmniej
5833 138e 420
Reposted frommopsmopski mopsmopski viacorazmniej corazmniej
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viamajkey majkey
1006 b3f8 420
Reposted fromscorpix scorpix viamajkey majkey
7831 a277 420

artbymoga:

Be impressed.

1308 ff3a 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfoods prettyfoods
3735 c92e 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
0667 3164 420
Reposted fromoll oll viaAinsworthCass AinsworthCass
Reposted fromoll oll viaAinsworthCass AinsworthCass

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
Reposted fromFlau Flau viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl