Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

8495 c64c 420
Zdumiewające, jak kapryśny potrafi być czas. Niecierpliwi się i pędzi, kiedy chciałbyś każdą chwilę zatrzymać na zawsze, a rozciąga się złośliwie, gdy nie pozostaje nic prócz czekania.
— Maja Lidia Kossakowska.

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
0432 dfa0 420
Reposted fromoiv13 oiv13 vianiedonaprawienia niedonaprawienia
5152 3c70 420
welcome to hogwarts school of witchcraft and wizardry
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
1406 9be4 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMagnolia11 Magnolia11
8120 2904 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagnolia11 Magnolia11
Reposted frombluuu bluuu viaMagnolia11 Magnolia11
7625 baa9 420
Reposted fromteijakool teijakool viaMagnolia11 Magnolia11
5047 dcb0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMagnolia11 Magnolia11
0603 c6f5 420
Reposted fromretaliate retaliate viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl