Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

3144 45a5 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahormeza hormeza
5844 e10f 420
Reposted frompixielark pixielark viahormeza hormeza
3300 7c80 420
udało się. jeden z pierwszych obrazów Beksińskiego, który zobaczyłem gdzieś w sieci, teraz był na wyciągnięcie ręki.

August 10 2017

6367 45b8 420
Reposted frompixielark pixielark viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl