Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

2528 032b 420
Reposted fromJodenstein Jodenstein viakomplikacja komplikacja
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viakomplikacja komplikacja
5506 acc4 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja
9184 c78b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja
6077 5578 420
Reposted fromowca owca viakomplikacja komplikacja
Żeby zacząć coś od nowa trzeba zapomnieć ten koszmar, który się przeżyło. Są pewne fakty, które ciągną się jak smród, nie masz ochoty na nowe znajomości (męskie) bo po co? Wiesz, że znowu musisz opowiadać o sobie, co lubisz, kogo znasz, gdzie lubisz chodzić, tylko na miłość boską teraz ostrożnie, bo skąd wiesz znowu, że to nie następny oszołom. O nie dziękuje, straciłam za dużo czasu i chęci, żeby znowu sprostać czyimś zachciankom i wypełnić komuś czas, po czym usłyszę: "nudna jesteś". I jak zwykle to trwa po jakimś czasie zmienia na inną zabawkę. Nie byłam nigdy zabawką i nie będę. Znam swoją wartość głupia nie jestem i powiem szczerze dobrze, że jestem sama (nie mylić z samotna), życie jest tak piękne i ciekawe, szkoda go zmarnować na nie wartościowe towarzystwo. Na słodkie słowa i obietnice, już nie pójdę. Basta nikt już mnie nie upokorzy. Szkoda, że to lustro, w które ciągle patrzył nie powiedziało mu prawdy, oj szkoda. Tak kończą się zauroczenia, a przychodzi szara rzeczywistość. Pamiętajcie kobiety życie macie jedno i warte jesteście milion dolarów!
— Małgorzata Stefańska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja

March 11 2018

oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
3420 4dc1 420
4312 5ded 420

porn4ladies:

M24 🔲 F22

1428 176b 420
3615 dd06 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viawszystkodupa wszystkodupa
4824 46d8 420
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viawszystkodupa wszystkodupa
9765 1db0
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou viawszystkodupa wszystkodupa
1923 827e 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viawszystkodupa wszystkodupa
6936 b787 420
Reposted fromparafina parafina viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl