Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2018

Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita vialittleburn littleburn
0487 6349 420
Reposted fromkarahippie karahippie vialittleburn littleburn
1841 adfd 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaprengelbitte prengelbitte
1064 dfa7 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
8944 46f4 420

🥀

Reposted fromKiro Kiro viaPicki91 Picki91
3044 cc6d 420
Reposted fromonlyman onlyman vialaluna laluna
8509 47ed 420
Reposted fromchristineroad christineroad vialaluna laluna

May 07 2018
distractful:

The Grand Budapest Hotel (2014)
— Day vs. Night

9259 585e 420
Reposted fromniedobrze niedobrze viafreeway freeway
6117 1a82 420
Reposted fromPoranny Poranny viafreeway freeway
6440 d1e0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
3236 f1bd
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viafreeway freeway
   
Reposted from4777727772 4777727772 viafreeway freeway
6304 a6fe 420
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viafreeway freeway
0158 963a 420
Reposted fromtichga tichga viafreeway freeway

Mogę Ci dzisiaj napisać o wszystkim. O tym, że lubię kakao, tak najbardziej przed snem, że lubię tulipany, kwiaty, ściany o smaku cappuccino, marzenia i ogród. Mogę Ci napisać, jakie mam dzisiaj chmury i chociaż nieba nie widać, to sobie je wyobrażę, jest piękne. Mogę Ci dzisiaj opisać muzykę, jakiej słucham. Słów rozwrażliwienie się na cały świat. A kiedy piosenka opada na poduszkę, to ja też opadam. Sennie. Mogę Ci dzisiaj powiedzieć, że kiedy się denerwuję to marszczę brwi tak słodko i sprośnie zarazem, a kiedy krzyczę „pierdolę to i gówno” to tak naprawdę tylko złość, która mija za moment. Bo wszystko przecież mija, prócz miłości, prawda?
Mogę Ci dziś opowiedzieć, że niektóre filmy to masochizm, że najbardziej na świecie smakują mi Twoje usta, że rozgotowałam ziemniaki, bo myślę o Tobie sto razy na sekundę.

I jeszcze jedno, że czekam, więc wróć już do mnie.

— Kaja Kowalewska - "Play listy, czyli..."
Reposted fromGirlwithdreams Girlwithdreams viafreeway freeway
Jeśli ktoś zostawił Cię w trudnej chwili raz - zrobi to ponownie. To tylko kwestia czasu. Jedyne czego możesz się nauczyć, to nie popełniać dwa razy tych samych błędów i od razu darować sobie takie relacje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viafreeway freeway
0910 7e03 420
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viafreeway freeway
6400 7038 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl