Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viafeliz feliz
Chciałabym nie potrzebować pochwał ani ciepłych słów, ale potrzebuję.
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viaMartwa13 Martwa13

June 05 2018

5364 b6df 420
Reposted fromwestwood westwood viaSzczurek Szczurek
To ona w pewnym momencie nie odebrała od niego telefonu. Kilka razy z rzędu. Zrozumiał, przestał dzwonić. Zapomniała o nim szybko, a przynajmniej tak jej się wydawało. Dwa lata później siedziała właśnie na sali wykładowej wydziału prawa na wrocławskim uniwerku, gdy zza jej pleców doszedł męski głos. Niski, pewny siebie, chropowaty. Dłuższą chwilę musiało nie docierać do niej, co słyszy, bo nie odwracała się. (...) Była zdezorientowana, ale nagle dotarło do niej, co się dzieje. Powoli, jakby z niedowierzaniem obróciła głowę. Chłopak był mniej więcej w jej wieku. Więc nie mógł być nim. Poczuła smutek i rozczarowanie. Poczuła jeszcze coś. Jego brak. Ten brak, który pojawił się wtedy, na sali wykładowej wrocławskiego uniwersytetu, pozostał w niej do dziś. Nie odczuwała go codziennie. Nie przeszkadzał jej żyć, pieprzyć się, umawiać na randki, a ostatnio nawet kochać. Od tamtej chwili wiedziała jednak, że jest. Tkwi w niej i już zawsze będzie przypominał, że coś kiedyś poszło nie tak. Co? Nie wiedziała. Gdyby wiedziała, nie wracałaby ciągle myślami do niego. Ale nie widziała, a niewiedza napędza dużo bardziej od wiedzy. Z czasem ta niewiedza stała się pragnieniem, a pragnienie marzeniem. A że marzenia są do życia potrzebne nie mniej niż powietrze, żyła.
— Pan Wilk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialittleburn littleburn
5583 11e1 420
Reposted fromkarahippie karahippie vialittleburn littleburn
5591 c755 420
Reposted fromtfu tfu vialittleburn littleburn
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
Reposted fromperfectsense perfectsense vialittleburn littleburn

Niech mi pani wyzna, czy nie wydaje się pani niekiedy, że pęka pani pod naciskiem niewypowiedzianych słów?

— Margaret Mitchell "Przeminęło z wiatrem"
Reposted fromlululemony lululemony vialittleburn littleburn
2207 d07e 420
Reposted fromSanthe Santhe vialittleburn littleburn
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne. 
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabreatheslow123 breatheslow123
3749 6249 420
Reposted fromrichardth richardth viabreatheslow123 breatheslow123
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viabreatheslow123 breatheslow123
5624 3589 420
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć"
Reposted frompensieve pensieve viaMartwa13 Martwa13
5081 42b9 420
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
3908 0ae5 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl