Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

7082 d536 420
Reposted fromseaweed seaweed viapseudooptymistka pseudooptymistka
9335 1d79 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
9491 1c62 420
Reposted fromnazarena nazarena viaMartwa13 Martwa13
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka vianiedonaprawienia niedonaprawienia
1127 ea2a 420

Lolita (1997) deleted scene

Chciałabym czuć, ze chociaż troche jestem Ci potrzebna.. że chociaż troche chcesz żebym byla.. że chociaż troche Ci na mnie zależy..
— Chociaż trochę..
Muszę porozmawiać z kimś, kto mówi prawdę.
— Jonathan Franzen "Korekty"
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
- Dlaczego znowu pijesz? - Bo wątrobę mam silniejszą od serca.
Reposted fromwaflova waflova vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, 
co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafeliz feliz
6687 d7fc 420
Reposted from4777727772 4777727772 vialittle-things little-things
6604 96a3 420
6314 3ec8 420
Reposted fromimaybebad imaybebad vialittle-things little-things

July 01 2018

1317 6fd4 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
5529 5cb2 420
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viafreeway freeway
7927 0843 420
Reposted fromseaweed seaweed viaPicki91 Picki91
4280 51b4 420
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viafreeway freeway
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl