Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2018

Reposted fromshakeme shakeme viawarkocz warkocz
Reposted fromshakeme shakeme viawarkocz warkocz
7608 f3e2 420
Reposted fromMadristas Madristas viawarkocz warkocz
1753 9719 420
Reposted fromstroschek stroschek viawarkocz warkocz
I znowu się na to nabrałaś dziewczynko. Taka duża dziewczynka, a taka naiwna. Przecież miłe dobre słowa nic nie znaczą. To, że on Ci powie, że jesteś piękna i mądra i że chce się z Tobą spotykać i robić te wszystkie rzeczy, które robią ludzie na randkach, to jeszcze o niczym nie świadczy.
Potem nagle przestaje się odzywać, a Ty zostajesz z tymi słowami. Musisz je w sobie zakopać, włożyć pod podszewkę.
Musisz być dużą dziewczynką. Taką, która wie, że słowa to nadal tylko słowa.
Najważniejsze są czyny.
— olewka
Reposted fromolewka olewka viawarkocz warkocz
Reposted fromgruetze gruetze viawarkocz warkocz
2871 e483 420
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viawarkocz warkocz
4296 08ed 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
1145 a113 420
Reposted fromstroschek stroschek viawarkocz warkocz
9798 e5a1 420
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
Reposted fromprimo primo viawarkocz warkocz
1806 b72f 420
Reposted fromseaweed seaweed viawarkocz warkocz
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viawarkocz warkocz
4050 753b 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viawarkocz warkocz
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea
Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić.
— Jan Himilsbach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
1451 7c11 420
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
4044 51e8 420

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viawarkocz warkocz
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl