Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

4940 6ca2 420
Reposted frommental-cat mental-cat vianaturalginger naturalginger
Sponsored post
5866 e62f 420
Reposted fromkrzysk krzysk vianaturalginger naturalginger
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie vianaturalginger naturalginger
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę i podawanie wody na kaca, do końca życia.
Reposted fromnaturalginger naturalginger
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Marks Somow
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Gentelmen przedstawi Cię swoim rodzicom, a nie czterem ścianom swojej sypialni.
— Leah Darrow
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
8322 cc07 420
Popatrzyła na mnie zdziwiona, i ja nagle i najzupełniej nieoczekiwanie zrozumiałem, że przez całe życie kochałem właśnie tę kobietę.
— też mógłbyś to zrozumieć w końcu
9841 8b18 420
1304 c2fb 420

March 14 2018

Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek

March 12 2018

Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...